Tầng 3, số 37 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84-4) 3734 4677 - Fax: (84-4) 3734 3327 hoặc Số 246 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên , Hà Nội, Việt Nam / ĐT-Fax: (84-4) 3873 2676 hoặc 95A Pasteur P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh / ĐT: (08).38234114 - (08). 38257988 / Fax: (08).3823 5235 / Email: tttmachau@vnn.vn hoặc aciac1994@gmail.com
flash slideshow

Giới thiệu về ACIAC

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) là một trong hai Trung tâm trọng tài Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Qua hai thập niên tồn tại và phát triển ACIAC đã khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế và trong nước.

Chi tiết

Quyền tài phán của ACIAC

Thăm dò ý kiến

Chất lượng dịch vụ của ACIAC thế nào?
  • Bình thường
  • Tốt
  • Rất hài lòng

Home » Điều khoản mẫu

ĐIỀU KHOẢN MẪU CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU (ACIAC)

I. Cách thức lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài :
Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài theo các cách sau đây :
1. Qui định điều khoản “ điều khoản trọng tài” ngay trong hợp đồng ;
2. Qui định điều khoản trọng tài “ tại một văn bản riêng ( phụ lục của hợp đồng ) khi ký hợp đồng , hoặc sau khi ký hợp đồng , hoặc sau khi phát sinh tranh chấp .

Do đó, ACIAC khuyến nghị các doanh nghiệp, nếu chọn ACIAC để giải quyết tranh chấp nên đưa điều khoản trọng tài sau đây với hợp đồng hoặc bản thỏa thuận:

Tiếng Việt:
"Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC)."

Tiếng Anh:
"All disputes arising out of or in relation shall be finally settled by the Asean International Commercial Arbitration Center (ACIAC)."

II. Đơn kiện
1. Đơn kiện ghi rõ:
 - Ngày, tháng, năm;
 - Tên và địa chỉ của các bên;
 - Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 - Các yêu cầu của nguyên đơn;
 - Trị giá tài sản mà nguyên đơn yêu cầu;
 - Trọng tài viên mà nguyên đơn chọn trong danh sách Trọng tài viên của ACIAC hoặc nguyên đơn đề nghị Chủ tịch ACIAC chỉ định Trọng tài viên cho mình.
2. Đơn kiện được viết bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài thông dụng (Anh, Pháp Hoa) có kèm bản dịch tiếng Việt.
3. Kèm theo đơn kiện, nguyên đơn phải gởi cho ACIAC bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu, chứng cứ. Bản sao phải có chứng thực hợp lệ.

III. Thụ lý đơn kiện
1. Thủ tục tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày ACIAC nhận được kiện của nguyên đơn.
2. Ngày ACIAC nhận đơn là ngày nguyên đơn nộp đơn kiện cho thư ký của ACIAC và nộp ít nhất 50% phí trọng tài theo “Biểu phí trọng tài của ACIAC
3. Sửa đổi, bổ sung, rút đơn kiện
Nguyên đơn có thể sửa đổi, bổ sung, rút đơn kiện trước khi Hội đồng Trọng tài ra quyết định trọng tài.

IV. Thời hiệu
1. Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật có quy định thời hiệu khởi kiện thì thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật không quy định thời hiệu khởi kiện, thì thời hiệu khởi kiện giải quyết vụ tranh chấp bằng trọng tài là 02 năm, kể từ ngày xảy ra tranh chấp trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày xảy ra sự kiện cho đến khi không còn sự kiện bất khả kháng.

V. Quyền kiện lại
Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn.

Thể thức kiện lại
1. Đơn kiện lại theo đúng thể thức tại các Điều 4, Điều 6, Điều 7 của quy tắc tố tụng.
2. Đơn kiện lại phải được gởi cho Hội đồng trọng tài và gửi cho nguyên đơn trước ngày mở phiên họp của Hội đồng trọng tài giải quyết đơn kiện của nguyên đơn.
3. Thủ tục kiện lại được tiến hành như thủ tục giải quyết đơn kiện của nguyên đơn và do Hội đồng trọng tài giải quyết cùng một lúc.