Tầng 3, số 37 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84-4) 3734 4677 - Fax: (84-4) 3734 3327 hoặc Số 246 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên , Hà Nội, Việt Nam / ĐT-Fax: (84-4) 3873 2676 hoặc 95A Pasteur P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh / ĐT: (08).38234114 - (08). 38257988 / Fax: (08).3823 5235 / Email: tttmachau@vnn.vn hoặc aciac1994@gmail.com
flash slideshow

Giới thiệu về ACIAC

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) là một trong hai Trung tâm trọng tài Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Qua hai thập niên tồn tại và phát triển ACIAC đã khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế và trong nước.

Chi tiết

Quyền tài phán của ACIAC

Thăm dò ý kiến

Chất lượng dịch vụ của ACIAC thế nào?
  • Bình thường
  • Tốt
  • Rất hài lòng

Home » Biểu phí

Đơn vị tính: 1000đ
GIÁ TRỊ TRANH CHẤP PHÍ TRỌNG TÀI
Gá trị từ 300.000 trở xuống
20.000đ
Từ 300.000 đến 1.000.000
20.000đ + 2,5% giá trị số tiền vượt quá 300.000đ
Từ 1.000.000 đến 3.000.000
37.500đ + 1,75% giá trị số tiền vượt quá 1.000.000đ
Từ 3.000.000 đến 8.000.000
72.500đ + 0,6% giá trị số tiền vượt quá 3.000.000đ
Từ 8.000.000 đến 20.000.000
102.500đ + 0,5% giá trị số tiền vượt quá 8.000.000đ
Gía trị trên 20 tỉ đồng trở lên 162.500đ + 0,4% giá trị số tiền vượt quá 20.000.000đ

IV.2 Phí hành chính áp dụng biểu phí hành chính của ICC do Hội đồng Trọng tài căn cứ tình hình thực tế để quyết định

IV.3. Phí trong các trường hợp

IV.3.1. Đơn kiện, đơn kiện lại được rút hoặc hòa giải thành trước khi Hội đồng Trọng tài thành lập khi được hoàn lại theo tỷ lệ phí trọng tài và phí hành chính, phí khách theo thông báo của trung tâm

IV.3.2 Khi Hội đồng Trọng tài đã thành lập theo thông báo của Hội đồng Trọng tài

IV.3.3 Chi phí hòa giải thành khi có quyết định của Hội đồng Trọng tài hai bên phải chịu 80% phí trọng tài, 80% phí hành chính và các phí khác theo Điều 18, Điều 32, mục IV Quy tắc này

IV.3.4 Trong các trường hợp khác thì phí trọng tài, phí khác không được hoàn lại. Phí đi lại, ăn, ở của Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp bên nào chỉ định Trọng tài viên hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm chỉ định Trọng tài viên thì bên đó phải chịu chi phí đi lại, ăn, ở cho Trọng tài viên đó trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp

IV.3.5 Biểu phí còn được áp dụng khi các bên rút ngắn thời gian. Phí Trọng tài, phí hành chính gấp 1,5 lần nếu rút ngắn 1/3 thời gian và gấp 2 lần nếu rút ngắn ½ thời gian, nếu hai bên có nhu cầu thỏa thuận giải quyết nhanh. Trước khi ra quyết định 07 ngày theo thông báo phí của Trung tâm hoặc Hội đồng Trọng tài các bên phải nộp đủ phí

IV.3.6 Biểu phí này có thể thay đổi thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế

 

Tham khảo: Biểu phí hành chính của ICC

GIÁ TRỊ TRANH CHẤP (USD) CHI PHÍ HÀNH CHÍNH (USD)
Từ 50.000 trở xuống
2500
Từ 50.001 đến 100.000 2.500 + 3,5% của số tiền trên 50.000
Từ 100.001 đến 500.000
4.250 + 1,7% của số tiền trên 100.000
Từ 500.001 đến 1.000.000 11.050 + 1,15% của số tiền trên 500.000
Từ 1.000.001 đến 2.000.000 16.800 + 0.60% của số tiền trên1.000.000
Từ 2.000.001 đến 5.000.000 22.800 + 0.2% của số tiền trên 2.000.000
Từ 5.000.001 đến 10.000.000 28.800 + 0.1% của số tiền trên 5.000.000
Từ 10.000.001 đến 50.000.000 33.800 + 0.06% của số tiền trên 10.000.000
Từ 50.000.001 đến 80.000.000 57.800 + 0.06% của số tiền trên 50.000.000
Từ 80.000.001 đến 100.000.000 75.800
Trên 100.000.000 75.800